Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Rejseforsikring
Det er nødvendigt at være rejseforsikret, hvis man er så uheldig at blive syg på rejsen. Det gule rejsesygesikringskort dækker behandling men ikke hjemtransport i de fleste lande i Europa op til 1 måned på rene ferierejser samt studierejser. 
Hvis du ønsker dækning ud over rejsesygesikringen, kan du tegne en rejseforsikring hos et privat rejseforsikringsselskab.

Fra den 1. januar 2008 ændres reglerne for den offentlige rejsesygesikring, det gule sygesikringsbevis.

Det ”gule kort” skifter navn til "det gule sundhedskort". De to væsentligste ændringer er omkring lægebehandling og hjemtransport. 

Ændringerne betyder, at du fremover selv skal sørge for at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport fra udlandet ved sygdom og ulykke. 
Dette gælder dog ikke, hvis du rejser i Norden, hvor hjemtransport stadigvæk er dækket af kortet .

Derudover indskrænkes det geografiske dækningsområde, hvor den offentlige sygesikring dækker læge- og hospitalsbehandling.

Læge- og hospitalsbehandling samt hjemtransport ved død
Den offentlige rejsesygesikring dækker pr. den 1. januar 2008 kun udgifter til læge- og hospitalsbehandling i Færøerne, Grønland, Schweiz, Island, Norge samt:

Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, England, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweitz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Hjemtransport ved sygdom og ulykke
Fra den 1. januar 2008 skal du selv betale alle omkostninger til hjemtransport, der skyldes sygdom og ulykker, dog ikke i forbindelse med rejser på Færøerne og i Grønland. Bliver du syg eller kommer til skade i Finland, Island, Norge og Sverige, kan du få dækket merudgifter til hjemtransport

Du kan læse mere om reglerne for lægebehandling og hjemtransport på www.nyerejseregler.dk.

Er du dækket godt nok ind?
De nye regler betyder, at mange vil have brug for at tegne en supplerende rejseforsikring, hvis de skal ud at rejse, og vil have mulighed for hjemtransport hvis du bliver syg indenfor EU's grænser.
Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan du er dækket ind i tilfælde af sygdom og uheld, inden du rejser. 
Spørg dit sædvanlige forsikringsselskab om du i forbindelse med dine andre forsikringer har rejseforsikringer, f.eks. en årsrejseforsikring, som dækker sygdom, hjemtransport og bagage.

Udlandsophold længere end 1 måned
Er rejsen eller opholdet længere end 1 måned og til et EØS land (EU samt EFTA landene Island, Liechtenstein og Norge), kan man søge om sygedækning i en længere periode. Dette er især aktuelt ved arbejds- og studieophold og gøres ved at kontakte Sygesikringen i sin kommune og udfylde en E111 blanket. 
Med E111 blanketten kan man blive tilmeldt en sygesikringsordning i det land, man skal opholde sig, og få de samme rettigheder som landets borgere og samme ulemper som f.eks. ventetider og egenbetaling. Dækning under E111 ordningen omfatter ikke hjemtransport til Danmark i tilfælde af sygdom tilskadekomst eller død.

Hvis du ønsker yderligere dækning, kan du tegne en rejseforsikring hos et privat rejseforsikringsselskab.

Gravide
Ifølge de internationale luftfartsregler kan flyselskaberne afvise gravide på flyvninger over 4 timers varighed, hvis 36. graviditetsuge er påbegyndt. I 37.-38. graviditetsuge medtages gravide på flyvninger, der ikke overstiger 2 timers varighed. Hvis du er i tvivl, så tag kontakt til flyselskabet inden rejsen.

Den offentlige rejsesygesikring og private rejseforsikringer dækker ikke syge- og fødselsudgifter, der opstår i svangerskabets 9. måned, dvs. de sidste 4 uger før forventet fødselstidspunkt.

Kroniske/eksisterende sygdomme
Hvis du i tidsrummet før rejsen har/har haft en kronisk/eksisterende sygdom, bør du undersøge, om din rejseforsikring også dækker denne sygdom. 
Kontakt forsikringsselskabet, hvor du har tegnet din rejseforsikring, og bed om en forhåndsgodkendelse. Dette gælder også selvom du er dækket af det gule rejsesygesikringskort .

Hvis du under rejsen behøver hjælp i forbindelse med sygdom eller hjemtransport, og behovet allerede var kendt før afrejsen, men ikke oplyst til forsikringsselskabet, dækker forsikringen som oftest ikke udgifterne!Nøgleord
Rejseforsikring Thailand
Rejseforsikring Vietnam
Rejseforsikring Sydamerika
Rejseforsikring USA
Rejseforsikring udland
Rejseforsikring Afrika
Rejseforsikring Asien


Redigeret 31. december 2007