Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Malaria
Malaria skyldes infektion med én af fire arter: P.falciparum, P.vivax, P.ovale og P.malariae, der kan overføres til mennesket af Anophles myggen (P = Plasmodium). Malaria udgør en betydelig sundhedsrisiko i Afrika syd for Sahara og i noget mindre omfang i sydøst Asien og dele af syd- og mellem Amerika. Plasmodium falciparum er årsag til langt de fleste dødsfald og de alvorligste sygdomsbilleder, og er den malaria art, der giver problemer med resistens mod malaria midler. P.falciparum er den almindeligste malaria form i Afrika.

Vaccination
Ingen

Symptomer
Feber, hovedpine, muskel og ledsmerter. Sent i forløbet nedsat bevidsthed, nyresvigt, koma. Dødsfald forekommer hos ca. 0,5 - 4% blandt rejsende med malaria diagnosticeret efter hjemkomsten til Europa

Diagnose
Mikroskopi af en blodprøve evt. påvisning af DNA i en blodprøve.

Behandling
Der findes flere forskellige lægemidler, som kan anvendes. Behandling er en specialistopgave, og patienter med malaria skal henvises til infektionsmedicinsk ekspertise og kræver normalt indlæggelse. Ved en høj parasitæmi i blodet skal behandlingen gives intravenøst.

Forebyggelse
Malariaforebyggelse gives først og fremmest for at undgå at få P.falciparum malaria.
Ingen forebyggelse er helt effektiv, og intet malariamiddel er fri for bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at valg af midler til forebyggelse afpasses efter rejsemål og rejsens længde, således at risiko for infektion og risiko for bivirkningen afvejes mod hinanden. Se også: Lægemiddelstyrelsens vejledning og patientinformation om malariaforebyggelse

Risiko for smitte
P.falciparum er langt den vigtigste malaria i Afrika, medens P. vivax er almindeligst i Sydamerika og Asien, dog med visse områder med høj risiko for P.falciparum i Asien.
 • Risikoen for malariasmitte afhænger af længden af opholdet i området med malaria.
 • Langtidsrejsende og udstationerede udgør derfor en ganske særlig gruppe med høj risiko.

Midler til malariaforebyggelse
 • Lariam er betydeligt mere effektivt overfor klorokin resistent malaria end klorokin plus proguanil. Der er en del diskus-sion om bivirkninger ved lariam, men 2/3 til 3/4 af brugerne tåler lariam uden større problemer.
 • Malarone
  Kan både anvendes til behandling af ukompliceret malaria og til forebyggelse. Til forebyggelse tages 1 tablet dagligt fra dagen inden til 7 dage efter ophold i malaria områder.
 • Malarone kan anvendes som alternativ først og fremmest til forebyggelse med lariam og doxycyklin. Malarone er også et alternativ til klorokin og paludrine ved korte rejser, hvor man ikke ønsker at tage tabletter 4 uger efter ophold i malaria området.
 • Doxycyklin er et antibiotika, der kan anvendes til forebyggelse af malaria. Overfølsohedsreaktioner fra huden især udløst af sollys kan ses, og ondt i maven er ikke ualmindelig, da doxycyklin påvirker tarmens bakterier.


Bivirkninger
Uanset hvilken profylakse der vælges, så må ca. 2% til 5% af rejsende ophøre med forebyggelse på grund af bivirkninger. De resterende tåler malaria profylaksen eventuelt med milde bivirkninger. 
Malarone og Doxycyklin har de færreste bivirkninger. Malarone har den fordel at det kun skal tages 7 dage efter opholdet mod 28 dage efter for Doxycyklin. lariam kan give neuropsykiatriske bivirkninger.

Rejsedoktor.dk’s holdning til malariaforebyggelse
 • Som hovedregel skal den rejsende tilbydes det mest effektive middel i forhold til rejsens mål og længde.
 • Ved rejser til områder med meget lav risiko, anvendes ikke malaria midler til forebyggelse, men alene traditionelle metoder, hvoraf det imprægnerede myggenet er det vigtigste.
 • I områder med udtalt resistens mod klorokin, som Afrika syd for Sahara, Sydamerika og dele af det fjerne Østen, foreslås
 • malarone som første valg ved korte rejser, og
 • lariam som første valg ved lange rejser, begge med
 • doxycyklin som et alternativ. Der har været en del diskussion om bivirkningerne ved lariam sammenlignet med klorokin og paludrin, men eksisterende un-dersøgelser viser at forekomsten af bivirkninger er ens i de 2 grupper. 20 - 40% får milde bivirkninger og 2 - 5% må ophøre med fo-rebyggelse uanset valg af forebyggelse.
 • Rejsedoktor.dk anser, at det er vigtigt, at man er beskyttet bedst muligt, men omvendt er det uacceptabelt at få rejsen ødelagt af bivirkninger.

Traditionel forebyggelse af malaria
Malaria myggen stikker næsten udelukkende mellem solnedgang og solopgang. Risiko for smitte nedsættes betydeligt hvis man kan forhindre myggen i at stikke, f.eks. ved at sove i lukkede rum med airkonditionering eller med net (screens) for vinduerne.
Læs mere om malaria fra WHO:Malaria fact sheet og Roll back malaria

Myggenet
Anvendelse af et myggenet omkring sengen, især hvis det er imprægneret med et insektmiddel, nedsætter risikoen for at blive smittet med malaria med omkring 50% hos afrikanske børn, og må formodes at have mindst samme effekt hos rejsende. Til imprægneringen anvendes ofte et syntetisk pyretroid som f.eks. permethrin, deltametrin eller lambda-cyhalothrin.
 • Nettet skal være tæt, og det skal stikkes ind under madrassen eller liggeunderlaget
 • Nettet rulles op om dagen så myg og andre insekter ikke kommer ind mens nettet ikke benyttes.
 • Myggenet kan supleres med et myggemiddel, der smøres på huden fx. Autan, Mosiguard eller DEET, der beskytter i ca. 4 timer.
 • I udlandet kan Autan indeholde DEET.
 • De naturlige midler som fx. citronella elelr eucalyptus olier har betydelig kortere virkningstid. Undtagelsen er Mosiguard, et eucalyptus præparat, hvor en 50% opløsning giver samme beskyttelse som 20% DEET.

  Redigeret 20. januar 2009