Rejsedoktor - Vaccination og beskyttelse mod malaria

Søg
Forsiden Kontakt os Sitemap Printvenlig side
Japansk hjernebetændelse
Japansk encefalitis skyldes et virus, der giver hjernebetændelse.

Smitte
Virus overføres med myg, der stikker om dagen.

Vaccination
Der er i August 2009 kommet en ny vaccine på markedet, som afløser den tidligere vaccine. Den nye vaccine Ixiaro (SBL Vaccines), er produceret i cellekultur hvor den tidligere vaccine blev produceret i mus. Den nye vaccine har færre bivirkninger.

Den tidligere vaccine kan ikke længere leveres.

Ixiaro gives som to injektioner og beskytter i et år. åproducenter anbefaler 2 vaccinationer én gang om året for at sikre beskyttelse, men varigheden af beskyttelsen kendes ikke. Dog har 80% antistoffer 3 år efter to vaccinationer, og beskyttelsen er derfor sandsynligvis længere end 1 år.

Det vides ikke om Ixiaro kan booste immunitet efter den tidligere vaccine. Da begge vacciner indeholder hele, inaktiverede virus må man formode at man kan booste med den nye vaccine, men der savnes data.

Den vaccine vil koste omkring 900 til 1000 kroner per injektion.

Vaccination mod JE er en del af børnevaccinationsprogrammerne i Japan, Syd Korea og Thailand.

Symptomer
Ikke alle får symptomer, og mest almindelig er hovedpine, feber og nedsat bevidsthed.
Sygdommen kan være dødelig og kan give blivende hjerneskader.

Diagnose
Påvisning af antistoffer mod virus i en blodprøve.

Behandling
Der er ingen behandling.

Forebyggelse
Undgå myggestik om dagen og vaccination.

Mere om japansk hjernebetændelse
Udbredelsen af japansk encefalitis fremgår af kortet nedenfor. 
Virus findes normalt hos bl.a. grise, og myggen, der overfører virus, findes både på landet og i storbyernes slumområder.
Japansk hjernebetændelse optræder i små epidemier, dvs. at der med kommer udbrud med nogle års mellemrum. I Thailand og Vietnam er sygdommen ca. 5 gange hyppigere i månederne maj til oktober.  Ikke alle bliver syge, og hos voksne regner man med, at ca. 1 ud af 100 smittede udvikler symptomer, og at ca. 30% af voksne med symptomer dør.

Japansk hjernebetændelse er meget sjælden hos rejsende. 

En nylig opgørelse over japansk hjernebetændelse hos europæiske rejsesende fandt, at risikoen var ca. 1 per 5 millioner besøgende til Sydøstasien, og konkluderer at der ikke er baggrund for vaccination af rejsende  (Hatz et al. J Trav Med 2009;16:200-2003).

En skandinavisk opgørelse viser en forekomst på omkring 1 pr 400.000 rejsende siden 1990 (Buhl & Lindquist J Trav Med 2009;16:217-219).

Anbefalingerne af vaccination er desuden gennemgået af en europæisk arbejdsgruppe, der konkluderer, at kun rejsende udsat for smitte gennem lang tid ("prolonged exposure") bør vaccineres (Burchard et al. J Trav Med 2009;16:204-16).

På den baggrund kan det overvejes om vaccination mod japansk hjernebetændelse kun bør tilbydes til personer som rejser i mere end 6 måneder i risikoområder eller i områder, hvor der er oplysninger om et aktuelt udbrud.

Redigeret 10. november 2009
Japansk hjernebetændelse